Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Aparthouse Camerino K. Vary

Studie byla zpracována na základě zadání investora, který požadoval objekt bývalého internátu zrekonstruovat na bytový dům s vysokým komfortem bydlení. Cílem rekonstrukce je vytvoření 10 nadstandardních apartmá pro celoroční obývání a jeden apartmán pro správce. Rekonstrukce počítá se zbouráním přístavby kuchyně na jižní straně, která proběhla v r. 1995. Zde se k objektu přistaví část, kde bude umístěno  wellness centrum v 1NP a prosklená část obývacích pokojů ve 2NP a teras ve vyšších patrech.

Rekonstrukce vychází z požadavků na bezbariérovost a plně ji respektuje. Stavebními úpravami nebudou zasaženy architektonicky hodnotné prvky na fasádě. Rekonstrukce plně respektuje polohu budovy ve vnitřním lázeňském území Karlových Varů a zaměřuje se především na interiér budovy. Exteriér budovy mění jen ve výše uvedených bodech.