Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Aquaforum Františkovy Lázne

Aquapark ve Františkových Lázních je od počátku koncipován jako klasické římské lázně, proto i název AQUAFORUM. Hmotová skladba Aquafora je navržena tak, aby vnější komposice odrážela jednak účel stavby, rozvolněnou sestavu vnitřních vodních ploch, a jednak předpokládaný stylový záměr navrhnout rekreačně-lázeňský objekt s využitím klasicistních komposičních a slohových prvků, a to jak ve vnější hmotě a architektonickém tvarosloví, tak především v interieru.

Ve smyslu této podmínky byl navržen aquapark jako halový objekt s mírně zaoblenou přední prosklenou stěnou, před kterou je předsazeno sloupořadí kolonády s masivní atikou, a dvěma bočními loděmi na severní a jižní straně. Na obou koncích je sloupořadí ukončeno rondelem a obě nároží pak tvoří klasický portál s tympanonem. Zadní stěna je rovněž z větší části prosklená, což umožňuje průhled napříč v normálním horizontu až do zeleně na svahu pod tratí, a tím i celý relativně rozsáhlý objekt významně odhmotnit.

Specifické podmínky staveniště, které je tvořeno ostroúhlým trojúhelníkem mezi tratí, štítem LD Pawlik a frontou Císařských Lázní, si vyžadují i poněkud atypické půdorysné řešení. Proto byla už v územním řízení zvolena poměrně složitá srostlice několika základních hmot, které však v celku působí jednolitě a navíc organicky propojují horizontálu fasády Lázní II. s vertikálou LD Pawlik, aniž by nepatřičně zdůrazňovaly nesouběžnost ulice 5. května a Císařských Lázní.

půdorysný plán

půdorysný plán

půdorys 1.NP

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

půdorys 2.NP