Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Aquaforum Františkovy Lázne

Aquapark ve Františkových Lázních je od počátku koncipován jako klasické římské lázně, proto i název AQUAFORUM. Hmotová skladba Aquafora je navržena tak, aby vnější komposice odrážela jednak účel stavby, rozvolněnou sestavu vnitřních vodních ploch, a jednak předpokládaný stylový záměr navrhnout rekreačně-lázeňský objekt s využitím klasicistních komposičních a slohových prvků, a to jak ve vnější hmotě a architektonickém tvarosloví, tak především v interieru.

Ve smyslu této podmínky byl navržen aquapark jako halový objekt s mírně zaoblenou přední prosklenou stěnou, před kterou je předsazeno sloupořadí kolonády s masivní atikou, a dvěma bočními loděmi na severní a jižní straně. Na obou koncích je sloupořadí ukončeno rondelem a obě nároží pak tvoří klasický portál s tympanonem. Zadní stěna je rovněž z větší části prosklená, což umožňuje průhled napříč v normálním horizontu až do zeleně na svahu pod tratí, a tím i celý relativně rozsáhlý objekt významně odhmotnit.

Specifické podmínky staveniště, které je tvořeno ostroúhlým trojúhelníkem mezi tratí, štítem LD Pawlik a frontou Císařských Lázní, si vyžadují i poněkud atypické půdorysné řešení. Proto byla už v územním řízení zvolena poměrně složitá srostlice několika základních hmot, které však v celku působí jednolitě a navíc organicky propojují horizontálu fasády Lázní II. s vertikálou LD Pawlik, aniž by nepatřičně zdůrazňovaly nesouběžnost ulice 5. května a Císařských Lázní.

bazénová hala

bazénová hala

bazénová hala

bazénová hala

whirlpool

whirlpool

plavecký bazén

plavecký bazén

vstupní hala

vstupní hala

apartmán

apartmán

snack bar

snack bar

snack bar

snack bar

zimní zahrada

zimní zahrada