Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Areál Pod lesem Velký rybník

V rámci vyhledávání lokalit pro výstavbu individuálního soukromého bydlení byl v roce 1997 vytipován i pozemek při hlavní silnici ve Velkém Rybníku. Byla zpracována zastavovací studie a projekt pro územní řízení pro cca 50 rodinných domků. Pro jednotlivé kategorie byla vyprojektována typová dispoziční řešení jak co do nároků na plošný standard, tak co do polohy ke komunikačnímu systému a světovým stranám. Ke koncepční výstavbě lokality nakonec nedošlo, první domky bez infrastruktury se začaly na pozemku objevovat až po roce 2000.