Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Bytový dům Aš

Na Hlavní ulici v Aši je už od 2. světové války celá jedna uliční fronta volná. Zastupitelstvo města rozhodlo tuto frontu zastavět kombinovanou formou investice, a jako první zrealizovat bytový dům s komerčně využitým parterem. Celý dům je v přízemí rozdělen uprostřed pasáží, která navazuje na průchod do sídliště. V levém křídle je fastfood, v pravém obchod. V podlažích nad nimi jsou bytové jednotky, vždy po třech na jedno patro. V posledním podlaží jsou byty vyšší kategorie. Předpokládá se, že tím byl založen prvek budoucí uliční fronty, a že formou soukromých nebo městských investic bude ulice dostavěna. K tomuto účelu byla také zpracována dopravní studie, která řeší dopravu a parkování v celém území. Stavba bytového domu byla zrealizována v letech 1998 - 2001.