Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Bytový dům Bohemia K.Vary

Objekt bytového domu v Karlových Varech, Libušině ulici je umístěn ve východo-západním směru podél Libušiny ulice. Je čtyřpodlažní, 1. PP částečně zapuštěno. Konfigurace je silně horizontální, v podélném směru je v hlavní hmotě delší než 110 m. Výškově je rozdělen na tři základní moduly, horizontálně posunuté o cca 1,2 m. V těchto místech jsou umístěny tzv. věže, kde jsou komunikační vertikály (schodišťový prostor a výtahy). Tím vzniká základní hmotové členění na tři podmoduly, střední o šířce pěti konstrukčních modulů 7,2 m, krajové o šířce čtyř modulů. V době vzniku návrhu byl objekt hmotově vystavěn, střecha je aktuálně plochá. Je zrealizována z podstatné části konstrukce pláště včetně otvorů. Na jižní fasádě jsou osazeny výplňové prvky (vyjma prostoru schodiště).

Dalším aspektem členění fasád celého objektu je plošná barevná a materiálová skladba. Protože mají vzhledem k lokalizaci oba hlavní pohledy (severní - do údolí a jižní - uliční) odlišné architektonické a městotvorné aspekty, bylo i k řešení fasád přistoupeno mírně diferencovaně. Jižní uliční fasáda bude vnímána z normálního horizontu, a není zde možnost většího odstupu. Proto byla pojata s důrazem na drobnější detail a prostorové členění odstupujícího vnějšího líce ve 3. NP. Naopak severní fasáda je pohledová výlučně ze vzdáleného horizontu, ať už normálního nebo podhledového. Z toho důvodu byl kladen větší důraz na plošnou výtvarnou kompozici fasády bez důrazu na architektonický detail.