Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Bytový dům Doubí

Stávající bytový dům přiléhá k hlavní městské komunikaci, a tvoří jej tři nadzemní podlaží s malometrážními byty. Historicky fungoval jako sociální bydlení. Cílem studie je v rámci relativně stísněného pozemku vytvořit přístavbu, a tím zvětšit užitnou plochu objektu.

Stávající eklektická architektura bude rekonstruována; přístavba je však pojata zcela modernisticky, neboť předmětná hmota se v urbanistickém prostředí uplatňuje poměrně významně. I přes zatížení relativně frekventovanou komunikací je daná lokalita cenná především pro výhledy na Krušné hory, což bylo i záměrem zhodnocení ve zpracované studii. Nově navržené středoplošné bytové jednotky tím získají významně na kvalitě.