Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Forum Thermal

Cílem projektu byla revitalizace daného území a návrh terénních a sadových úprav venkovního areálu mezi restaurací hotelu Thermal, ulicí I.P.Pavlova a nábřežím řeky Teplé. Mezi Dvořákovou lávkou a nárožím terasy bylo zrušeno zábradlí a vybudován nový amfiteátr se třemi výškovými stupni. Přes terasové schody je nyní zpřístupněna zelenáplocha nad řekou v úrovni lávky která nebyla doposud využívána. Nově navržené zábradlí koresponduje s původním výtvarným stylem hotelu Thermal, vymývaný beton s oblázky.

 

Jak toto území, tak především prostor podél ulice I.P.Pavlova byl nově zahradnicky pojednán a dendrologicky přizpůsoben danému prostředí. Nové pochozí plochy jsou navrženy z vymývané betonové dlažby a kačírku. Výsadba zeleně je zakomponována do nově vzniklých ploch. V rámci zahradních úprav je vybudován nový automatický závlahový systém napojený na stávající vodovodní potrubí.

 

V částizahrady je navržena nová fontána, která nahradí stávající vodní prvek, a zpevněná plocha cca 280m2, která umožní instalaci party-stanu. V této části je zachován původní suchý příkop a plastiky od Josefa Klimeše. Vznikla také nová plocha pro umístění plastikyPramenyVlastimila Květenského.

 

Na spodní úrovni podél řeky je zřízena pochozí plocha sloužící ke slunění, přístupná po lehkých přenosných schodech.

 

Oba prostory jsou také nově osvětleny a doplněny lavičkami na sezení.