Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Hotel Ester Karlovy Vary

Provoz nového stravovacího traktu je umístěn do přízemí (vstupního podlaží) hotelu Ester v Karlových Varech - Zámeckém vrchu. Jedná se o památkově chráněný objekt karlovarské eklektické architektury minulého století. Celá rekonstrukce se týká i dostavby provozů v zadním traktu hotelu, kde bude kuchyně a skladovací prostory. Přední trakt, přístupný hotelovým hostům a pasantům, bude částečně provozně upraven.

Snídárna je tvořena prostorem mezi barem a kuchyňským office. Je to uzavřený, přirozeně neosvětlený prostor, který je spojen se sousedním salonkem skládacími dveřmi. Sousedící stolky jsou odděleny volně stojícími paravány. Salonek má zachovaný vstup přímo ze schodiště, lze jej tedy provozovat jako samostatný (při zavřených skládacích dveřích), nebo ve spojení se snídárnou, resp. při větším počtu hostí i s restaurací jako jeden restaurační provoz. Zároveň je v salonku zachována možnost obsluhy uzavřené společnosti ať už z ubytovaných hostí, nebo pasantů.


Napravo od vstupního zádveří je stávající recepce zrušena, a nahrazena hotelovou halou se sezením. Vlastní recepce se pak posouvá do středního traktu, kde je proti vstupním dveřím do restaurace v přímé návaznosti na schodiště recepční pult. V hale je v centru disposice umístěna fontána, která vytváří útulné prostředí pro sezení okolo. Má přímý kontakt s recepcí, je zde i možnost obsluhy - plní tedy i funkci lobby baru. Se zádveřím je spojena stávajícím otvorem, a je tak zajištěn přímý kontakt jak s prostorem recepce, tak s přicházejícími hosty.