Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Hotel Kolonáda II

Objekt lázeňského hotelu Kolonáda II. v Karlových Varech je umístěn ve stráni nad stávajícím hotelem Kolonáda pod Ondřejskou ulicí. Dostavbou vznikne komplex ubytovacích a lázeňských kapacit přímo v centru města. Hotel Kolonáda II. je provozně a funkčně plně propojen se stávajícím hotelem, a využívá resp. doplňuje a rozšiřuje jeho kapacity. Především v oblasti stravování a služeb se jedná o významné doplnění stávajících funkcí.

Morfologické poměry staveniště jsou extrémní. Převýšení mezi patou stávajícího objektu a vstupní podlaží novostavby je více než 35 m. Z toho důvodu je značná část nově projektovaného objektu vsazena do stráně. Zásadou hmotové kompozice bylo  pokud možno zachovat otevřený prostor proluky v Ondřejské ulici, a dostatečné odstupy od stávající zástavby. Digramy oslunění zpracované pro celou frontu prokazují dodržení předepsaných norem. V nástupní úrovni v Ondřejské ulici je vytvořena terasa, která zachovává výhledy z daného prostoru do údolí řeky Teplé.