Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Hotel Richmond Karlovy Vary

Hotel Richmond po celá léta strádal jako socialistický lázeňský dům. Teprve jako soukromá investice bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci a dostavbě tak, aby mu byl vrácen jeho předválečný věhlas. Vnitřní uspořádání prostorů kolem vstupní haly zůstává nezměněno, je upraveno pouze z hlediska velikosti a disposiční návaznosti. Byl uvolněn přímý vstup do společenského sálu, byla zřízena nová komunikační vertikála se dvěma výtahy, ke které vede z důvodů přístupnosti pro postižené vyrovnávací rampa, byl nově zřízen vstup do přístavby na severní straně (viz dále). Kuchyně v líci jižního křídla je přesunuta do přístavby v zadním traktu a celá čelní fronta byla uvolněna pro restauraci a kavárnu. Je zachován konstruktivistický ráz členění parterových oken, který dává objektu charakteristický rys.

Zásadní úpravou v čelním pohledu je přidání fronty pokojů v místě dnešní terasy, která se provozní zkušeností ukázala jako nevhodná. Jak pokoje v tomto podlaží, tak i pokoje o patro výš tím získají zelenou terasu. Tím je nejen zkvalitněn standart ubytování, ale i frontální pohled jako celek.

půdorys přízemí

půdorys přízemí

půdorys 1.patro

půdorys 1.patro

přístavba - suterén

přístavba - suterén

přístavba - přízemé

přístavba - přízemé