Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Hotel Thermal - informační systém

Hotel Thermal je umístěn na okraji městské lázeňské zóny. Postaven byl v letech 1967–76. Slouží nejen k ubytování, ale zajišťuje v rámci pobytu také rozsáhlý terciální servis včetně lázeňské léčby. Součástí hotelu je kongresové centrum, konferenční sály a kinosály. Nedílnou součástí každého podobného komplexu je informační systém, který slouží k základní orientaci jak nově příchozích, tak ubytovaných, resp. návštěvníků.

Původní informační systém byl vytvořen v roce 1977. Od té doby však hotel Thermal prošel značnými obměnami – základní ubytovací služby byly rozšířeny o dnes vyhledávaný servis lékařských a lázeňských procedur, byly vybudovány nové úseky balneologie, fitness a wellness. Byla zřízena obchodní pasáž s řadou butiků, byla rozšířena nabídka sekundárních služeb (kosmetika, thajské masáže a pod.)

V průběhu let 2000 – 2010 docházelo k živelnému doplňování a rozšiřování stávajícího informačního systému. Tím se stalo, že se stal nejen nedostačujícím, ale hlavně nepřehledným. Nenavazuje na původní systém a oba systémy pak působí nesourodě nejen graficky a výtvarně, ale především funkčně.

Proto objednatel rozhodl nadále nepokračovat v inovacích a obměnách stávajícího sytému, ale při zachování původní grafiky a výtvarného řešení vytvořit systém nově.

Předmětem této dokumentace je stanovit systémové řešení veškerých komunikačních tras pro hotelové hosty, návštěvníky nebo jen průchozí, a to od vnějších po vnitřní linie. Z prostudování veškerých provozních souvislostí vyplynulo, že optimum je rozdělit systémové řešení do tří úrovní, které mají sestupnou informační hierarchii. Zároveň jsou tyto úrovně rozděleny v podrobnostech, tzn. v nejvyšší (A) jde o navádění na základní směry a trasy, střední (B) pak navozuje směry v jednotlivých funkčních traktech, a spodní (C) informuje o konkrétních provozech.

hladina A      základní informační úroveň – je situována do hlavních komunikačních (zpravidla venkovních) uzlů, které vyplynuly ze studia provozních vazeb pohybu v celém areálu i mimo něj. Informační sdělení budou tvořena velkoformátovými nápisy z řezaného písma respektive foliovým písmem na fasádním plášti doplněné piktogramy.

hladina B      střední informační úroveň - je tvořena návěstími v kombinaci s piktogramy resp. směrovými šipkami. Bude umístěna v konkrétních uzlových místech, kdo se dělí směry vnitřního pohybu k jednotlivým úsekům s rozdílnou vnitřní funkcí. Zpravidla budou umístěny na stávajících pylonech (s vyžitím nosné konstrukce a podsvětlení) původního informačního systému spuštěných z podhledu. Kde to vyžaduje nové systémové řešení, nebo původní systém polohopisně nevyhovuje, budou zřízeny nové pylony ve stejném designu (viz výkresová část).

hladina C   úroveň základních informačních piktogramů, které sdělují účel jednotlivých místností nebo jejich souborů. Budou umístěny v bezprostřední blízkosti u vstupů, a budou tvořeny nástěnnými destičkami s předmětným piktogramem, respektive jako foliový piktogram na prosklených stěnách nebo dveřích.

hladina A

hladina A

hladina A

hladina A

hladina A

hladina A

hladina A

hladina A

hladina B

hladina B

hladina B

hladina B

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C

hladina C