Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Hotel Thermal Karlovy Vary

Hotel Thermal je jednou ze stěžejních ubytovacích kapacit ve městě. Slouží nejen k ubytování, ale zajišťuje v rámci pobytu také servis lázeňské léčby. V rámci investice bude rozšířena stávající balneologie a bude zřízen nový wellness a fitness. Tím dojde k naplnění potřebné kapacity z hlediska lázeňských služeb a rozšíření o dnes již standardní nabídku. Požadavkem bylo rozšíření balnelologie o 4 peloidní vany a 4 podvodní masážní vany.

Součástí wellness je rehabilitační bazén s podvodními masážními tryskami, chrličem pro masáž bederní páteře a protiproudem pro plavání, dále whirlpool, sauna, parní lázeň (hammam), klasické a reflexní masáže, fitness a k tomu patřičné hygienické zázemí. Prostory vymezené pro vestavbu jsou původně projektovány jako garáže, nyní slouží jako příležitostný sklad. Sousedí se stávající balneologií. Je zde aktuálně zřízena strojovna rekuperace, která bude přemístěna před zahájením rekonstrukce do zadního traktu strojoven.


Hlavním prostorem, který určuje celkové výtvarné řešení interieru, je bazénová hala. Výtvarná koncepce bazénové haly je odvozena od stěžejního objektu, kterým je nerezové těleso bazénu. Tomu je podřízena barevnost a povrchové provedení celého prostoru. Na podlaze je dlažba z přírodního kamene (kvarcit), který zároveň zajišťuje protiskluznou úpravu. Na vyvýšenině vlevo od bazénu je zapuštěný bazének vířivky, na podélné stěně je odpočinná lavička. Protipól tělesu bazénu tvoří Kneippův chodník (v úrovni podlahy), jehož středem je prosklený tubus s vodopádem a květinovým sloupem. Vlevo od něj je fronta odpočinných lehátek.

 

Další etapou je nová balneologie, která je vybudována v přízemí objektu na místě původních skladů stravovacího provozu. Je přístupná od výtahů přes recepci s čekárnou. Do těchto nově vzniklých prostor jsou přesunuty některé procedury v současnosti umístěné ve vyšších patrech hotelu. Jedná se o masáže, rehabilitace, oxygenoterapie, parafín, peloidní zábaly, uhličité zábaly, a myostimulátor. Dále je zde navržena také nová balneologická procedura - zubní irigace, sklady, denní místnost zaměstnanců s hygienickým zázemím a WC pro pacienty. Tato část navazuje na balneologii v suterénu objektu, dojde tak k propojení a vytvoření jednoho celku.

 

Součástí této etapy je i přesunutí a vybudování nové jídelny zaměstnanců s kapacitou 48 míst k sezení a kantýny pro zaměstnance.