Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Hotel Thermal - restaurace

 

Hotel Thermal patří mezi kapacitně největší hotely v KarlovýchVarech, a tvoří bezesporu významnou architektonickou dominantu centra města. Vzhledem k jeho významu je i specifická náplň poskytovaných služeb, počínaje logistickým zázemím filmového festivalu, a konče standardním hotelovým servisem.

Tento projekt se zabýval rekonstrukcí stravovací části v přízemí hotelu - restaurací, kuchyní a sklady. Tyto provozy byly již zastaralé, a proto bylo cílem investora jejich rekonstrukce. Současná technologie a nové trendy v gastronomii umožnily snížit půdorysnou plochu zázemí stravovacího provozu téměř na polovinu.

 

Provozní koncepce nového restauračního uspořádání vychází z potřeby posunutí standardu služeb na současnou úroveň výdeje jídel i stolování. Proto byly dvě stávající restaurace se shodnou úrovní služeb – ovšem se dvěma samostatnými výdeji – nahrazeny jedním prostorem, který obsahuje v provozním středu centrum výdeje. Tím je umožněno několik variant servírování jídel od švédského bufetu až po obsluhu číšníky. Ačkoliv jsou oba prostory napojeny na společný vstup (nově i od výtahů, tzn. přímou cestou pro hotelové hosty), lze je provozovat samostatně tak, jako dosud, nebo odděleně prostým interiérovým předělením.

Výtvarná a designová koncepce byla ze zásady podřízena stávajícímu výrazu jak původního interiéru, tak objektu jako celku. Záměrem bylo vytvořit organické řešení, které naváže na výtvarný styl arch. Machoninové, použije případně řešení povrchů, průhledů a pod. Zvláštní zřetel byl kladen na zajištění světelné pohody stolujících, neboť se jedná o relativně nízký a hluboký prostor, navíc provozovaný jak za denního, tak umělého osvětlení. Z toho pohledu se zásadně neosvědčilo původní řešení závěsných svítidel - byť výtvarně i umělecky velmi cenných - neboť fixují stolové sestavy, a neumožňují variabilitu prostoru. Proto byla zvolena koncepce stropního osvětlení, jehož intenzita se směrem do hloubky traktu přizpůsobuje požadované hladině osvětlení. Podél obvodového pláště byl ze zásady převzat koncept lamelových podhledů s bronzovým dezénem, a to až do zhruba 2/3 hloubky traktu. Do žlábků podhledu jsou ve vnitřním pásu vsazeny LED pásky. Na vnitřní krajovou hranu pak navazuje kazetový akustický podhled v panelech 60/120, který plynule přechází do obkladů stěn. Tam je použit v kombinaci s pohledovým betonem (reflektujícím původní řešení).

Centrum výdeje je složeno z nabídkových a servírovacích stolů a středového pultu. Ten je symetrický do obou bočních křídel, a umožňuje variabilitu frekvence podávání jídel tak, že personálním posílením je možno kapacitu až zdvojnásobit. Naopak například při podávání snídaní, kdy je frekvence nižší, může fungovat pouze z poloviny podle okamžitých potřeb, a to jak pro levé, tak pro pravé křídlo (podle momentálního požadavku). Na krajích obou křídel pak prostor uzavírají nápojové stoly, které mají středový trakt pro umístění sklenic a volně nabízených nápojů lahvových resp. džbánkovaných, míchač džusů a kávovar. Tyto stoly tvoří optické oddělení výdejního a stravovacího prostoru. Tento záměr je navíc podpořen skleněnou stěnou v zadní části nápojového stolu, která je opatřena na nosných nerez sloupcích skly Glassiled, která obsahují zatavené LED diody, a vytvářejí tak v ploše světelný rastr oboustranně osvětlující dané prostředí. To je také hlavním výtvarným a designovým prvkem této části prostoru. Pod deskou nápojového pultu je řada zásuvek a odkládacích skříněk, které slouží jako abzac pro příslušnou část restaurace. Navíc jsou při výstupu z office na obou stranách ještě samostatné abzacy pro příležitostné využití.

Pravé křídlo restaurace je rozděleno do tří sektorů. První dva u předního líce objektu jsou určeny především pro hotelové hosty, třetí v zadní části pak pro operativní využití (zájezdy, skupiny apod.). První sektor je v prostoru mezi vstupním zádveřím a předním nárožím  tvořen šesti čtyřmístnými stoly a 12 páry dvojmístných stolů s paravány. Střední trakt navazuje na výdejní trakt, a je od něj opticky oddělen skleněnou stěnou za nápojovým pultem. Ten je tvořen výlučně 16 páry dvojmístných stolů s paravány. Zadní trakt je kombinací boxů a stolů, a to výlučně čtyřmístných. Celá sestava tak umožňuje velkou variabilitu v kombinacích stolování, a zároveň ubytovaným hostům nabízí stabilní místa u vlastních stolů. Východní stěna (prosklená do střešní zahrady) je v modulech 3 metry otevíratelná posuvnými panely, čímž je možno celý prostor v tomto směru rozšířit na terasu.

Levé křídlo restaurace je specifické tím, že má podstatně kratší prosklenou obvodovou stěnu, tím i nižší hladinu přirozeného osvětlení, a jedná se v tom smyslu o prostor v podstatě vnitrodisposiční. Tím víc zde pak vynikne záměr ohledně umělého osvětlení a řešení stropů jako celku.Prostor je od nabídkové zóny oddělen stejně jako trakt B nápojovým stolem, a má jednu centrální přístupovou trasu pro hosty, která navazuje přímo na podélnou osu od zádveří, a dvě vedlejší. Má zhruba čtvercový tvar, a slouží především ubytovaným hotelovým hostům. Je rozdělen do dvou sektorů. Horní je tvořen řadou šesti boxů, deseti páry dvojmístných stolů s paravány a dvěma samostatnými stoly dvojmístnými. Spodní sektor obsahuje 12 párů dvojmístných stolů s paravány a při prosklené fasádě pak 7 čtyřmístných stolů. Při zadní obvodové zdi je 6 párů dvojmístných stolů.

Zádveří je v původním půdorysu rozděleno do dvou nástupních tras, tzn. samostatně pro restauraci a vinárnu, a bude mít tedy i každý vstup vlastní návěstí na hlavní markýze. Vnitřní prostor je rozdělen celoskleněnými příčkami, takže je přehledný a vzdušný.

 

foto

foto

hotel Thermal

hotel Thermal

restaurace - trakt A

restaurace - trakt A

restaurace - trakt B

restaurace - trakt B

restaurace - trakt C

restaurace - trakt C

půdorys

půdorys

vizualizace 1

vizualizace 1

vizualizace 2

vizualizace 2

vizualizace 3

vizualizace 3