Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Informační systém K. Vary

Centrální informační systém pro vnitřní památkovou zonu města Karlovy Vary byl navržen se zřetelem na převážně eklektický styl prostředí, a snaží se jej soudobým způsobem doplnit tak, aby byla dosažena syntéza historického a soudobého designu. Pylony s informačními naváděcími směrovkami jsou umístěny na nejfrekventovanějších komunikačních uzlech památkové zóny, a to jak na dopravních, tak pěších křižovatkách. Tím by v sestavě 13 pozic měla být pokryta základní potřeba směrových informací k nejdůležitějším objektům nebo památkám.