Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Komplex Kränzle Karlovy Vary

Krátce po malé privatizaci se objevily první soukromé aktivity v průmyslové zóně v Karlových Varech Drahovicích - Sportovní ulice. Na volném pozemku, navazujícím na lávku přes řeku Ohři směrem do Dalovic vznikl záměr vybudovat výrobní, provozní a administrativní kapacity pro výrobce vysokotlakých čistících zařízení firmu Kränzle.

Vlastní objekt je tvořen dvěma hmotami navzájem kolmými. Levé křídlo je jednopodlažní montážní a expediční hala, v pravém křídle je obchod s náhradními díly a hotovými produkty, provozní úsek, administrativa a ubytování pro majitele objektu.

Ačkoliv se jedná o průmyslovou stavbu, bylo naším cílem vytvořit takovou architekturu, která bude jednak originální, zároveň však zohlední svoje místo nedaleko obytné části města. Jednoduchou hmotovou kompozici jsme doplnili o výrazný prvek vřetenového schodiště na štítě do uliční fasády, prolamovanou tektonikou tohoto štítu a zastřešením pomocí zborcených ploch. Významným doplňkem jsou fasádní prvky (markýzy, zábradlí a pod.), a v neposlední řadě i použití výrazné barevné kombinace firemních barev - bílá, červená a modrá.