Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

LD Windsor Františkovy Lázně

Lázeňský dům Windsor, LD Rubeška, LD Jessenius, objekt balneologie a terapií, vila Cecilie a Flora tvoří společně přirozenou sestavu s centrální symetrií, kterou na severní straně uzavírá plocha neudržovaného lesoparku. Z těchto budov jsou v současnosti v komplexním provozu pouze Rubeška a Jessenius, ostatní jsou využívány příležitostně. Je záměrem uživatele provozovat v budoucnu všechny lázeňské domy jako součást komplexu ve standardu soudobého lázeňství. Z toho také vychází celková koncepce provozního uspořádání.

Budova LD Windsor má díky tomu, že je už delší čas mimo trvalý provoz, nejzachovalejší stav původní architektury ve stylu anglické neogotiky. Protože nebyla v minulém období nikdy rekonstruována, je historicky a architektonicky poměrně cenná v koncepci a v detailu, byť se jedná o eklektický lázeňský sloh přelomu 19. a 20. století. Je však vzhledem k tomu i ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Hlavní část objemu stavebních prací je vlastní rekonstrukce stávajících objektů. Tentokrát však už s cílem vrátit jim jednotný architektonický výraz, eliminovat nevhodné zásahy v minulosti, ale především vybudovat technický stav umožňující kontinuální provoz po další desetiletí. Výstavba nových objektů je omezena v podstatě na dvoupodlažní koridor s centrální vertikálou v objektu Jessenius, na něj navazující rondel kolonády, a především dostavbu severního ubytovacího dvoupodlažního křídla ve Windsoru. Nezbytným objemem nutných úprav budou terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy a komunikace.

situace

situace

vstupní podlaží

vstupní podlaží

typické podlaží

typické podlaží