Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Lékárna Karlovy Vary

Zadáním bylo vyřešení přímého samostatného vstupu do suterenu objektu Hlavní lékárny v Karlových Varech - Becherově ulici tak, aby byl provozovatelný odděleně. Bylo navrženo schodiště paralelně s uliční frontou, které částečně zabíhá do chodníku. Schodiště je koncipováno proti spádu terénu, což umožňuje snížit nezbytný počet stupňů. Vlastní disposice suterenu nebyla řešena, proto lze místo naústění schodiště považovat za základní podmínku pro její dořešení.

Architektura uliční fronty domu je meziválečná s prvky funkcionalismu. Je pro danou oblast, kde je dominantním eklektický přístup, nad očekávání kvalitní. V liniích je čistá, ve formě strohá, ale přesvědčivá. Jednoduchost ve tvaru je podtržena kvalitou materiálů a provedením detailu. Portál je řešen jako symetrický se vstupy po obou stranách a se středovým výkladcem. Je obložen travertinovým obkladem v deskách, sokl je obložen broušenou červenou žulou. Protože má současný stav výraznou výtvarnou a architektonickou kvalitu, bylo navrženo takové řešení nové markýzy, které jej podtrhne a doplní.