Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

LH Brazilia Karlovy Vary

Objekt lázeňského hotelu Brasilia vznikne rekonstrukcí dvou lázeňských domů v Sadové ulici v Karlových Varech, v centru lokality zvané Westend. Tyto domy byly už v minulém století propojeny, a tvoří jeden funkční celek. Ten však už neodpovídá současnému lázeňskému standardu, a je třeba jej architektonicky i technicky upravit.

 

Základem rekonstrukce je minimalizovat zásahy do stavebních konstrukcí, a zároveň dodržet urbanistický charakter místa. Proto byla zachována fasáda v uliční frontě, a nárůst objemu byl zcela realizován v zadním dvorním traktu, který je navíc na jižní straně sevřen terénním svahem, a nijak se tudíž pohledově neuplatní. Jediným doplňkem v uliční frontě je přístavba subtilní prosklené konstrukce zimní zahrady před objektem č.p. 1581, která bude sloužit pro účely stravování ubytovaných hostů, jako i návštěvníků z ulice. Kromě toho je před hlavním vstupem (který zůstává zachován) do objektu č.p. 1584 zřízena markýza, která formou závětří posouvá vstup suchou nohou až k líci stávajícího chodníku.

 

Vlastní rekonstrukce vnitřních prostorů a dvorní přístavby je navržen ve dvou variantách. Obě vycházejí z předpokladu vybourání suterénního patra v ploše dvora, a nástavbu nad tímto půdorysem na výšku nadzemních podlaží až ke hřebeni stávajících domů. Liší se však v půdorysné koncepci.