Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

LH Excelsior Karlovy Vary

V roce 1991 jako jedna z prvních zahraničních soukromých investic byla zahájena příprava rekonstrukce lázeňského komplexu Excelsior v Karlových Varech, Sadové ulici. Objekt sloužil po celá léta socialistickému lázeňství a byl ve stavebně značně zanedbaném stavu. Navíc jak v lůžkové kapacitě, tak především ve stravování neodpovídal soudobému standardu. Jedná se o tři domy východního cípu Sadové ulice v těsné návaznosti na průchod do Jiráskovy ulice. Účelem rekonstrukce bylo rozšířit ubytovací kapacitu, vybavit pokoje koupelnami a vytvořit adekvátní stravovací jednotky ve standardu 4*. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1996.

pohled z ulice Petra Velikého

pohled z ulice Petra Velikého

pohled ze Sadové ulice

pohled ze Sadové ulice

hlavní vstup

hlavní vstup