Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Luisina pasáž Františkovy Lázně

Luisina pasáž, komplex pro ubytování, stravování, odpočinek a nákupy je navržena jako přestavba stávajícího technického dvora za Lázněmi I v severní části lázeňského území Františkových Lázní v Máchově ulici. Ideální poloha stavby - okraj parku u Luisina pramene - zajišťuje přirozenou vazbu na lázeňskou funkci území. Je v docházkové vzdálenosti na veškeré potřebné zázemí a přirozeně rozšiřuje lázeňské kapacity, občanskou vybavenost a standard ubytování lázeňských hostů. Vytváří novou komunikační osu v návaznosti na stávající kolonádu, a prodlužuje tím lázeňskou zónu za Máchovu ulici.

Navržená stavba má základní kompozici ve tvaru L s kolmo situovanou vstupní pasáží zakončenou rondelem. Jižní křídlo budovy bude sloužit jako komerční (1. NP). V severním křídle budou mezonetová studia přístupná z vytvořené promenády a zakončena pasáží. Křídla jsou rozdělena komerční třípatrovou dvoranou a vstupní promenádou. Záměrem výstavby je vybudování širokosortimentní velkoprodejny potravin a obchůdků, které v dané lokalitě chybí, stejně jako moderní mezonetové ubytování.