Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Meandr řeky Ohře

Meandr řeky Ohře v Karlových Varech - dlouhodobě využívaný jako rozvojové průmyslové území - byl v aktuálním územním plánu města funkčně změněn na území městské. V roce 2008 byla jeho plocha rozdělena hlavní městskou komunikací propojující Tuhnice s Rybářemi.  Tato koncepce spolu s úvahou o vymístění Dolního nádraží, významném omezení železniční dopravy, a především vytvoření nové sféry terciálních služeb na pravém břehu řeky Ohře vedla k myšlence vytvořit v této lokalitě nové městské centrum. Jeho středem je čtvercové náměstí s kombinovanou výstavbou po celém obvodě. Na něj pak navazují lokální komunikace včetně pěšího propojení směr východ - západ (Dolní nádraží - Interspar) resp. sever - jih (Rybáře - multifunkční hala). Na okrajích území jsou součástí návrhu domy pro seniory, rekreační a odpočinkové plochy, čímž je v souvislosti se stávající výstavbou (obchodní centra, kulturní a sportovní hala a terciální sféra Dolní nádraží) vytvořena plnohodnotná zóna nového městského centra se všemi městotvornými funkcemi.