Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Mozartova ulice Karlovy Vary

Karlovy Vary - Mozartova ulice - je jedno z posledních míst v městském intravilánu, kde je prostor pro bytovou výstavbu. Studie řeší zástavbu pěti blokovými domy o průměrné podlažnosti 4 podlaží. Poměrně značná svažitost terénu, nedostatečná kapacita sítí a nepříznivá poloha ke světovým stranám omezují možná řešení. Byl navržen princip dvou protilehlých traktů do ulice a do zahrady pro monoblok a centrální disposice pro soliterní bloky. Kapacita okrsku je cca 85 bytů v různých plošných kategoriích. Návrh řeší i dopravu v klidu, zeleň a parkování.