Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

NSP Karlovy Vary

Studie 2. etapy nemocnice zahrnuje v souladu se zadávací dokumentací návrh dostavby mezi pavilony č. 4 a 50 včetně jejich propojení s nově budovaným hospodářským pavilonem, úpravou vstupních prostorů nemocnice a rekonstrukci západního křídla pavilonu č. 4. Nově organizuje provoz hlavního vstupu, pacientů, návštěv a emergency.