Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

NSP Sokolov

V roce 1983 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce areálu nemocnice v Sokolově. Jako první objekty byly zrekonstruovány pavilóny chirurgie a ortopedie, k nim pak dostavěn jako stavba II. objekt interny. Zadáním našeho projektu byla stavba III. - nejrozsáhlejší v celém komplexu. Cílem bylo na morfologicky složitém území vytvořit funkční a provozní propojení tak, aby celý areál nemocnice získal vnitřní vazby, a to jak ve funkčním zázemí, tak i v pohybu pacientů, návštěv, stravování apod.

Jádrem koncepce byl nový interní pavilon se soudním lékařstvím, biochemickými laboratořemi a ambulantními službami, na který v zadním traktu navazuje vertikála komunikačního propojení. Do ní ústí buď podzemní chodby (ze stávajícíh pavilonů chirurgie a interny) nebo chodby v úrovni terénu (pavilon interny III. stavby), resp. chodby nadzemní (kuchyňský trakt, pediatrie, oční, ORL, a gynekologie III. stavby). V horní části areálu na západní straně byl ještě v rámci III. stavby vyprojektován  lůžkový pavilon se zákrokovými sály. Na něj měl navázat v rámci další dostavby areálu pavilon IV. stavby. K jeho realizaci však už nedošlo.