Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Obecní dům Karlovy Vary

Do sousedství hotelu Thermal na pravém břehu řeky Teplé v centru Karlových Varů je navržen objekt, který má převzít funkci kulturního a společenského centra města. Do prostoru, jehož severní stranu tvoří polorozpadlá skála pod bazénem, je umístěna srostlice dvou sférických rovnoramenných trojúhelníků. Přízemí je částečně vykrojeno podél stávající Vřídelní ulice, a zůstává tak zachováno páteřní propojení do lázeňské čtvrti. Do vstupního podlaží je umístěna městská knihovna a infocentrum. Hlavní nástup do objektu navazuje osově na Hochbergerovu lávku, a dotváří tím urbanistickou osu směřující napříč Dvořákovými sady k litinové kolonádě. V prvním patře je v levém křídle hlavní sál, jehož nosnou funkcí je domovská scéna Karlovarského symfonického orchestru. Sál je otevřen přes dvě podlaží, má standardní galerii a jeviště s kompletním zázemím pro účinkující. Kromě hudebních produkcí umožňuje i filmová představení a konání společenských akcí, takže by měl časem převzít funkci stávajícího hotelu Pupp. V pravých křídlech prvního a druhého patra jsou dva kluby – divadelní a rockový. Ve třetím patře je muzeum kinematografie a MFF. Na přední straně posledního podlaží je restaurace s vyhlídkovou terasou nad údolím Teplé.

situace

situace

půdorys 1.NP

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

půdorys 2.NP

půdorys 3.NP

půdorys 3.NP

půdorys 4.NP

půdorys 4.NP