Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Obecní dům Nejdek

Urbanistickým záměrem je dotvořit plochu před kostelem sv. Martina na exaktně formulovaný prostor, který by naplnil funkci náměstí. Na východní straně mu vévodí portál kostela, na severní straně je přirozeně uzavřen ozeleněnou strání, na jižní je stromořadí podél ulice, a na západní je pak nově osazena horizontální podélná hmota novostavby Obecního domu (dále jen OD), která vytváří kontrapunkt k vertikále portálu kostela. Z toho pak už logicky vyplyne spojení obou těchto objektů na jednu hlavní osu, která je spojnicí vchodu do kostela a hlavní pasáží ve středu objektu OD. Hmotová kompozice OD je důsledně symetrická s doplněním několika architektonickými prvky tak, aby tento záměr ještě zdůraznila.

situace

situace

půdorys 1.NP

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

půdorys 2.NP

půdorys 3.NP

půdorys 3.NP