Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Obytný okrsek Andělská Hora

Jižně od silnice I/R6 vzniká v katastru obce Andělská Hora nedaleko Karlových Varů rozšíření rekreační zóny v návaznosti na stávající území. Záměrem investora je využít velmi příznivou krajinnou lokalitu pro výstavbu rekreačního okrsku vyššího středního standardu pro střednědobé ubytování.

 

V rámci výstavby bude zřízena nová příjezdová komunikace v návaznosti na projektovaný dopravní systém, a okrsek bude dopravně koncipován jako uzavřené území. Při vjezdu jsou navržena nejrůznější sportovní a rekreační zařízení včetně klubového domu s bowlingem, wellness, bazénem a pod.

 

Vlastní ubytování bude v solitérních nízkopodlažních domcích vesnického typu na pozemcích průměrně 1000 m². Z toho vyplývá zastavěnost území pod 20%, čímž bude zachován a kultivován stávající krajinný ráz.