Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Obytný okrsek Na Pile

Předpokládaná realizace obytného okrsku s přímou infrastrukturou se nachází v území v severní části Františkových Lázní na okraji městského intravilánu smíšených funkcí. Jedná se o plochu bývalého průmyslového závodu na zpracování dřeva, který je však už řadu let mimo provoz. Budovy jsou značně zchátralé, pozemek je neupravený a zarostlý náletovou zelení.

Na předmětných pozemcích má záměrem investora vzniknout obytný okrsek soudobého typu, tvořený čtyřmi čtyřpodlažními bytovými domy v liniovém uspořádání na severní straně pozemku. Ty budou doplněné užitnými plochami pro rekreační, relaxační a provozní využití. Domy jsou navrženy tak, aby ve všech bytech vzhledem ke světovým stranám bylo zajištěno alespoň základní oslunění. Standardní sestava jsou byty cca 70 m2, vždy osm na podlaží. K tomu jsou pak navrženy kombinace vícemtrážních, resp. malometrážních bytů. Limit určený územním plánem je 13m výšky domu + podkroví. To umožňuje vytvořit čtyři plnohodnotná nadzemní podlaží. Všechny domy jsou v přízemí navzájem propojené vstupní halou (vždy společnou pro dva domy) a spojovací chodbou ke klubovému domu. Každý byt má v základní sestavě obývací pokoj, kuchyni a ložnici + hygienické zázemí, tzn. standardní 2+1.

K bytovým domům přísluší i parkovací stání. Pozemek umožňuje umístit jejich dostatečný počet (min. jedno na byt) a navíc ještě mimo areál stání pro návštěvy. Koncepce okrsku je totiž navržena tak, že je striktně uzavřen (pod dohledem správce), takže vnitřní plochy jsou k využití výlučně obyvatelům areálu. Byt správce je umístěn v tzv. Klubovém domě, který zajišťuje sekundární obytné funkce. Je v jižní části území podél hlavní přístupové cesty, a je rozdělen do několika sekcí.

Na venkovní shromažďovací plochu tvořenou kruhovým brouzdalištěm pro děti a plochou pro lehátka navazuje klubovna, která umožňuje i malé občerstvení, resp. společenské posezení. Kombinuje tak možnost společenského vyžití v exteriéru a interiéru podle venkovních podmínek. V sousedství je herna pro děti navržená tak, aby bylo možno sem umístit dočasně děti pod odborným dohledem. I tento úsek má vnitřní a vnější část, venkovní hřiště je terasou objektu, a má srubový altán spojující jej se sousední částí, takže je případně možný reciproční kontakt s rodiči. Hlavní části objektu je wellness a fitness jako centrum volnočasových aktivit. Wellness obsahuje kromě základního hygienického zázemí vnitřní plavecký bazén obklopený odpočivnou plochou pro lehátka. Podle rozhodnutí je možno jej doplnit whirlpoolem. Před bazénem je terasa, která slouží jako sluneční louka. Na bazén navazuje trakt technického zázemí a především sauna řešená jako venkovní srubová s ochlazovacím bazénkem a sprchami. Druhou částí je tělocvična fitness s umývárnami a šatnami podle pohlaví.

V kolmém traktu objektu je úsek hobby a provozního zázemí. Jsou sem umístěny čtyři garáže, na něž navazuje (podle potřeby i provozně) dílna se základním vybavením pro zámečnickou, truhlářskou nebo automechanickou práci. Vedle je prádelna pro případ zajištění služby centrálního praní a sušárna. V přední části je byt správce ve standardní sestavě, který by měl dohlížet na vnitřní provoz areálu a zajišťovat jeho technickou údržbu. Především pak by měl dohlížet na ostrahu areálu jako celku.

 

Situace

Situace

Celkový pohled

Celkový pohled