Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Obytný okrsek Sedlec

Na severním okraji Karlových Varů mezi katastrálním územím Sedlec a Bohatice je pozemek o rozloze přes 40.000m2, který se uvažuje zastavět bytovými jednotkami. Po zevrubné úvaze byla opuštěna původní koncepce rozdělení na parcely rodinných domků, a byl navržen kompaktní obytný okrsek s podlažními domy sestavenými do centrální kompozice. To umožňuje jednak lepší využití kapacity pozemku ve vazbě na zastavitelnost, ale především optimální polohování ke světovým stranám.

Domy jsou čtyř- až pětipodlažní s částečným suterénem. Jsou sestaveny po obvodě pozemku vždy tak, aby všechny obytné místnosti byly osluněny (viz typová dispozice), a sekundární místnosti byly otočeny do středu areálu. Mají dělené pěší a pojezdové vstupy, každý dům má samostatnou zahradu o výměře minimálně 1.000m2. Uprostřed areálu je ClubHouse, kde jsou umístěny servisní a doplňkové funkce jako např. bazén, fitness, kuželky, nákupní středisko, klubovny apod. Na severozápadním nároží je školka s dětským hřištěm, na severovýchodní straně dva tenisové kurty a sportovní klubovna. Severní strana areálu je tvořena frontou dvojpodlažních řadových rodinných domků, které homogenně uzavírají severní část, ovšem nebrání krásnému průhledu na panoráma hor, který je jedním ze základních hodnot tohoto pozemku. Areál má výbornou dopravní dostupnost, neboť těsně navazuje na plánovaný městský obchvat. Má dostatek ploch pro dopravu v klidu, což je jeho další významná přednost.