Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

OC Dolní kamenná Karlovy Vary

Počátky historie vzniku obchodního centra firmy Ahold spadají do roku 1995. Původním autorem celkové koncepce, která kromě hypermarketu obsahovala i obchodně-komerční zónu, společenské prostory, hotel a adekvátní parkovací kapacity byl architekt Kuba. V roce 1996 náš ateliér vstoupil do projektové přípravy. Za dobu několika let vzniklo cca šest architektonicko-provozních studií s rozmanitou náplní. Jádrem komplexu byl vždy hypermarket, i když se jeho provozovatel v průběhu let měnil. Objekt v průběhu zpracování studií obsahoval společenské městské centrum (diskotékový sál, bowling), multikino o pěti sálech, v jedné ze studií byl dokonce návrh na zřízení komplexní administrativy Krajského úřadu.

Komerční vývoj investice i veřejnoprávní projednání nakonec stanovilo současný stav objektu. Ze všech původních záměrů doplnit komplex na multifunkční objekt sešlo. Stejně tak se pozvolna v průběhu let vytrácel zájem o vytvoření významné architektury blízko středu lázeňského města. Jakmile jsme tento vývoj zaregistrovali, a shledali, že jej nelze zvrátit, od pokračování na projektu jsme odstoupili. Projekt do prováděcího projektu dopracoval jiný ateliér, a realizace byla provedena podle něho.