Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Ottův Pavilon Karlovy Vary

Objekt Ottova pavilonu je navržen na začátku pěší zóny v Karlových Varech, v meandru řeky Teplé mezi Zahradní ulicí a objektem Vojenského lázeňského ústavu. Vychází z původní kompozice architektů Fellnera a Helmera, kteří postavili na přelomu 19. a 20. století v těchto místech tzv. Blanenský pavilon. Urbanisticky je koncipován tak, že hřebenová osa koresponduje s prolukou v Zahradní ulici a navazuje na Hochbergerovu lávku do prostoru před LD I. P. Pavlova.

Aby byla tato osa ještě více zdůrazněna je od hlavního vstupu k lávce navrženo sloupořadí, které v oblouku řeky kříží krytá kolonáda. Na stávající zbytky litinové kolonády podél Lázeňského vojenského ústavu navazuje dostavba příčného traktu kolonády, která je naústěna do novostavby pavilonu. Zůstávají zachovány všechny cenné vzrostlé dřeviny stromového patra, zůstává zachováno co do tvaru i velikosti umělé jezírko.

Objekt Ottova pavilonu je navržen jako multifunkční budova. V této části města, především v souvislosti s konáním MFF, schází možnost konání společenských akcí celoměstského charakteru.

celková situace

celková situace

společenský sál - varianta A

společenský sál - varianta A

společenský sál - varianta B

společenský sál - varianta B