Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Penzion Hubertus Karlovy Vary

Na podzim 1997 byla zpracována studie a následně všechny projektové stupně pro rekonstrukci objektu ve vodáckém areálu Hubertus na březích řeky Teplé nedaleko Kyselky. Stávající budova, pocházející z 1. republiky, byla za celou dobu socialistického užívání degradována na ubytovnu. Cílem soukromé investice bylo jí navrátit původní význam, ale zároveň rozšířit kapacity jako ubytovací tak stravovací, a zavést soudobý provozní a technický standard.

Proto byla komplexně zrekonstruována původní budova, k pokojům byly vestavěny koupelny, a bylo vytvořeno obytné podkroví. V přízemí byla zřízena restaurace a bufet pro vodáky s nezbytným sociálním zázemím. Na jihozápadní straně byla nově vystavěna přístavba s další ubytovací kapacitou. Celý objekt je přístupný pro imobilní a od roku 1999 slouží plně svému účelu.