Atelier ARTON PRO
Pomáháme měnit představy ve skutečnost

Podmínky užití

S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti ARTON PRO nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů ). Dále je společnost ARTON PRO oprávněna využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránku pro jakýkoli účel. Užíváním této stránky můžete předat a/nebo společnost ARTON PRO může získat určité omezené informace o jakémkoli účelu, který považuje za vhodný.

 

Obrázky architektury nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti ARTO PRO nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

 

Společnost ARTON PRO nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti ARTON PRO.

 

Společnost ARTON PRO může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

Stránky: « Předchozí 1 2 3