Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Polyfunkční dům Aš

Polyfunkční a bytový dům v Aši je samostatně stojící pětipodlažní budova s podkrovím. Jedná se o výstavbu polyfunkčního domu, kde první dvě podlaží jsou určena k účelům komerčním, ostatní pro účely bydlení. Dům je situován v centrální zóně částečně zastavěné části města Aše, v cípu ulic Neumannova a Hlavní. Je koncipován hmotově s předpokladem, že výhledově dojde k uzavření celé uliční fronty mezi ním a právě realizovaným bytovým domem ve středu proluky v Hlavní ulici. Tím se navržený dům stane vlastně koncovou hmotou celé fronty s exponovanými pohledy od severu a západu. Tomu odpovídá i důraz na architektonické řešení obou těchto fasád - viz perspektivní pohledy.