Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Porcelánka Kämpf Loučky

Areál porcelánky v Loučkách je umístěn v západní části obce v přímé návaznosti na příjezdovou komunikaci od Chodova, podél železniční trati Chodov - Nové Sedlo. Je tvořen podélným traktem hlavní výrobní budovy vystavěné v letech 1903 - 1907, ke které byly postupně přistavovány další objekty tak, že vznikl areál s dvěma hlavními podélnými osami.

Hlavní výjezd je z východní strany mezi objektem podnikové prodejny a provozní budovou, kde je i hlavní zaměstnanecký vstup. Urbanistická koncepce na tuto hlavní podélnou osu navazuje, ovšem odsouvá hlavní funkční vstup až na zadní třetinu provozní budovy. Tím je sekundárně oddělen vnitřní provoz průmyslového závodu od obchodně-komerční části. Je zachována vjezdová brána na nároží provozní budovy, je však tvořena jen úzkou posuvnou mříží, která v pracovní době zůstává otevřena. Zároveň je navrženo sloupořadí jak ve vstupním portálu, tak i v rovině zadní vjezdové brány, a konečně na nároží podnikové prodejny s přesahem až přes štít expedice.

Tím je vytvořeno vstupní nádvoří zhruba čtvercového půdorysu, v jehož optickém středu je fontána. Tento prostor je otevřen pro volně příchozí, a svou prostorovou kompozicí i architektonickým designem klade větší důraz na komerční zájmy prodejce než standardní průmyslový design výrobce. Tím vzniká přirozený uzel funkčního členění celé vstupní části, kde dochází k základnímu prolínání vnějších i vnitřních vazeb průmyslového areálu.