Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Rekreační areál Nová Role

Už desítky let je novorolský rybník vyhledávaným místem pro rekreaci. Nijak významně tuto skutečnost nenarušila ani težba v sokolovském revíru. Město Nová Role se v roce 1999 rozhodlo spolu se soukromou firmou zadat studii na celý areál, aby byl zformulován možný výhled pro budoucí léta.

Základem jsou stávající objekty pro stravování, kde se předpokládá rozšíření kapacity a uvedení na soudobý provozně technický standard. Je doplněn objekt hotelového ubytování, který je v současné době rozestavěn jako soukromá investice. Ve východní části je nově zřízen sportovně rekreační areál, plochy pro sport (volejbal, basketbal, squash, tenis, minigolf), ohniště pro venkovní rožnění, plochy pro stany, caravany a ubytování v chatkách. Dětské hřiště a bazény se základním vybavením a centrální provozní budova se sportovní klubovnou a hygienickým zázemím autocampingu.