Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Rodinný dům

Návrhy rodinných domů vycházejí ze soudobých nároků na vyšší střední standard ubytování a zohledňují současné legislativní podmínky. Mají do 150m2 zastavěné plochy včetně garáže, užitná plocha je cca 160m2, takže nevyžadují stavební povolení. Zároveň jsou minimalizovány technické, materiálové a konstrukční požadavky, takže náklady na jejich výstavbu nepřekročí bez pozemku 4 miliony Kč.

Disposice je universální, lze ji přizpůsobit poloze na pozemku a především ke světovým stranám. Obvodový plášť a konstrukce jsou dimenzovány na vysoký tepelný odpor, takže mají velmi nízké nároky na vytápění resp. chlazení. Vesměs jsou zásobovány teplem z tepelných čerpadel, k ohřevu TUV se užívá teplovodních solárních panelů. Je optimalizován poměr mezi investičními náklady a tepelnou izolací objektu. Nejedná se tedy o klasický pasivní dům, kde se výška investice jen obtížně umořuje v provozních nákladech, technickým řešením se mu však blíží.