Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Staré náměstí Nová Role

Město Nová Role je významným sídlem karlovarského kraje. První písemný záznam je z roku 1293. Leží na březích řeky Rolavy protékající městem meandrovitě od západu na východ. Nejstarší historickou památkou města je kostel sv. archanděla Michaela, románsko-gotická církevní stavba z doby krále Přemysla Otakara I. a krále Václav I. Kostel leží v přirozeném urbanistickém centru obce, které však historicky ztratilo na svém významu. Výstavbou nových sídlišť, továrny a doplňkových městských funkcí na jižním okraji města se po válce přesunulo do těchto míst i společenské centrum. To však zcela nenaplňuje přirozené potřeby obyvatel, a ukazuje se přirozeným způsobem, že se místní čím dále častěji vracejí do původní lokality. To byl i hlavní důvod, proč vedení města uvažuje o rekultivaci celého prostoru a navrácení jeho původní funkce.