Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Tribuna ZS Karlovy Vary

Když se Karlovy Vary staly účastníkem 1. hokejové ligy, ukázala se záhy potřeba rozšířit kapacity zimního stadionu. V roce 1998 byla zadána zakázka na dostavbu severní tribuny. 

Zvolili jsme řešení, kdy nosná konstrukce je povýšena na architektonický prvek, je přenesena až na vnější fasádu a tvoří tektoniku celé stěny. Ostatní účelové prostory jsou vloženy pod ni a jsou ji výtvarně a kompozičně podřízeny.